Eerst alles helder krijgen

Wat is nodig en hoe gaan we dat slim aanpakken?

We kunnen er niet omheen: valt je bedrijf onder het Activiteitenbesluit dan moet je kunnen aantonen dat je alle maatregelen neemt om de bodem en het milieu te beschermen en de veiligheid (in de breedste zin) te waarborgen. Hoewel deze regelgeving enorm strikt en beperkend kan aanvoelen, is er soms meer mogelijk dan je denkt. Een scherpe visie op de zaken kan meer ruimte creëren en overbodige faal- en onderhoudskosten voorkomen. Als BRL SIKB 7800 gecertificeerd installateur ondersteunt Van den Hout Installatie je met deskundigheid en vaktechnische know-how. Vertrouw gerust op onze betrokkenheid. Wij staan aan jouw kant en zijn kritisch in jouw belang.

vd Hout Installatie - wet en regelgeving

PGS 31

Opslag van overige gevaarlijke vloeistoffen in boven- en ondergrondse installaties.

De PGS 31 is de nieuwe richtlijn voor de opslag van overige gevaarlijke vloeistoffen in boven- en ondergrondse tankinstallaties.  en heeft als doel om een passend beschermingsniveau voor mens en milieu te realiseren. Een stukje achtergrondinformatie over de toedracht van deze richtlijn is handig. 

Aanleiding voor de PGS 31.

In de PGS 28, PGS 29 en PGS 30 zijn regels opgenomen waar de boven- en ondergrondse opslag van vloeibare brandstoffen aan moet voldoen. Voor enkele aspecten van een tankinstallatie, bijvoorbeeld het ontwerp ervan, zijn de uitgangspunten van deze richtlijnen ook bruikbaar voor de opslag van overige chemicaliën. Maar voor andere aspecten zijn deze richtlijnen niet geschikt en dus was er behoefte aan een publicatie die regels stelt voor de opslag van deze overige chemicaliën in tankinstallaties. Zo ontstond PGS 31 die nu de standaard zet voor de opslag van gevaarlijke vloeistoffen (anders dan vloeibare brandstoffen) en de eisen waaraan tankinstallaties moeten voldoen. 

In de PGS 31 komt het volgende aan bod: 
 • Ontwerpen
 • Bouwen 
 • Gebruiken (in werking hebben)
 • Onderhouden
 • Inspecteren en (her)classificeren van de tankinstallatie. 

Van den Hout Installatie is een ervaren en gedegen partner in de tankinstallatiebranche. Vertrouw gerust op onze kennis en betrokkenheid: wij werken met jouw belang voorop.

Wij zijn er voor je met heldere antwoorden op vraagstukken als:
 

 1. de invloed en consequenties van PGS 31 op je huidige installatie(s)
 2. afgegeven vergunningen vs. PGS 31
 3. ontbrekende gegevens met het oog op de eisen uit BRL SIKB 7800
 4. het uitbreiden van bestaande installaties op een zo praktisch en gunstig mogelijke manier
 5. de herkeuring van verouderde tankpark (en of dat zinvol is)
 1. het aanvliegen van een omvangrijk installatieproject (bijvoorbeeld als je huidige tankpark is afgekeurd)
 2. het vervangen van je installatie conform BRL SIKB 7800 (en of dat nodig is)
 3. het herkeuren van tankinstallaties zonder dat de productie stilvalt
 4. de samenwerking met jouw vaste aannemer die niet BRL SIKB 7800 gecertificeerd is