Beloond!

 

...........het geduld is beloond. Inmiddels is de tank geplaatst op 28 maart jl. en is het werk dan ook (nagenoeg) afgerond, incl. plaatsen van een duiker alsmede het ophogen en inzaaien van het terrein. Dit allemaal in eigen beheer en onder begeleiding van onze eigen mensen. Dat maakt ons trots