Nieuwbouw eigen gebruik tankstation Saver

Aanleg nieuwe ondergrondse brandstof installaties voor diesel, bio-diesel en gasolie voor het aftanken van afval ophaal vrachtwagens en interne transport werktuigen bij een afval inzamelaar.